Asociația Pensionarilor din Republica Moldova

este o organizație obștească, umanitară, apolitică, neguvernamentală, non-profit, cu caracter educativ, socio-cultural și de atitutine civică. Independența, care promovează valorile democrației și statului de drept, cu personalitate juridică constituită prin asocierea libera a pensionarilor din țară, din toate categoriile, aparținând asigurărilor sociale de stat sau celorlalte sectoare de activitate, fără deosebire de origine etnică, religie, sex, categorie socială, opțiuni politice și filozofice în scopul sprijinirii, intrajutorării și apărării drepturilor legitime ale pensionarilor și ale altor categorii defavorizate, conform recomandărilor ONU și Declarației Universale a Drepturilor Omului în vederea realizarii acestora în condiții de eficiență în beneficiul membrilor săi, fără discriminări și privilegii.