Asociația Pensionarilor din Republica Moldova ONOARE ȘI RESPECT Despre Noi

Asociația Pensionarilor din Republica Moldova

este o organizație obștească, umanitară, apolitică, neguvernamentală, non-profit, cu caracter educativ, socio-cultural și de atitudine civică. Independența, care promovează valorile democrației și statului de drept, cu personalitate juridică constituită prin asocierea libera a pensionarilor din țară, din toate categoriile, aparținând asigurărilor sociale de stat sau celorlalte sectoare de activitate, fără deosebire de origine etnică, religie, sex, categorie socială, opțiuni politice și filozofice în scopul sprijinirii, întrajutorării și apărării drepturilor legitime ale pensionarilor și ale altor categorii defavorizate, conform recomandărilor ONU și Declarației Universale a Drepturilor Omului în vederea realizării acestora în condiții de eficiență în beneficiul membrilor săi, fără discriminări și privilegii.

Concert de muzică populară

Evenimentele consacrate Zilei orașului Chișinău vor începe la ora 08:00, cu depuneri de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Tot dimineață, la Catedrala Mitropolitană va fi oficiată o slujbă. La ora 11:00, va avea loc inaugurarea sărbătorii, tot atunci se va da și startul expozițiilor și tablourilor muzicale.

Ziua internațională a vârstei a treia

Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice este sărbătorită în fiecare an, în data de 1 octombrie. Aproape un sfert din populația la nivel global sunt cetățeni în vârstă de 60 de ani și peste. În Republica Moldova, la începutul anului curent, locuiau 574,9 mii persoane în vârstă de 60 ani și peste, ceea ce constituie 21,8% […]

Rolul femeii în societate

Referirile la natura feminina din diferite timpuri si spatii , sunt fie romantice, idealizatoare, fie enigmatice sau de-a dreptul acuzatoare, înfierând-o cu stigmatul pacatului, al potentialului malefic. Cei care s-au aplecat cu cea mai mare atentie asupra acestei specii ciudate, greu de abordat într-o incercare de teoretizare, de cunoastere sistematica, au fost cei care s-au […]